نیاد نیک‌اندیشان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان «نادا» اعضای هیات مدیره خود را شناخت


بنیاد نیک‌اندیشان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان «نادا» اعضای هیات مدیره خود را شناخت جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره بنیاد خیریه نیک اندیشان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان (نادا) با حضور اکثر اعضای هیات امناء در محل سالن شهدای گمنام مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد. تکنولوژی جدید کانون نماز