استخدام برنامه نویس ارشدAsp.Net،web API درشرکت ویوارایان تهران


استخدام برنامه نویس ارشدAsp.Net،web API درشرکت ویوارایان تهراناستخدام ویوارایان شرکت ویوارایان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس ارشد Asp.Net ، web API مسلط به مفاهیم شی گرایی مسلط به: VB یا #C SQL SERVER Entity Framework سابقه کاری Read More

استخدام برنامه نویس c#، Delphi و SQL در تهران


استخدام برنامه نویس c#، Delphi و SQL در تهرانایران استخدام استخدام برنامه نویس c#، Delphi و SQL در تهران ایران استخداماستخدام برنامه نویس c#، Delphi و SQL در تهران