استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (تمدید مهلت ثبت نام)


استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (تمدید مهلت ثبت نام) استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی  لغو آزمون استخدامی وزارت نفت تا اطلاع ثانوی خبر ۹ آذر ۹۶ – تغییر شرایط آزمون استخدامی شرکت نفت مدیرکل آموزش وزارت نفت، تغییرات Read More

استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (شروع ثبت نام آزمون)


استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (شروع ثبت نام آزمون) استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی       خبر ۲۳ آبان ۹۶ – دفترچه آزمون استخدامی وزارت نفت منتشر شد شرکت های تابعه وزارت نفت به منظور تامین نیروی Read More