گزارش تصویری-برگزاری نشست سالیانه گروه معارف با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد


گزارش تصویری-برگزاری نشست سالیانه گروه معارف با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد گزارش تصویری-برگزاری نشست سالیانه گروه معارف با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد گزارش تصویری-برگزاری نشست سالیانه گروه معارف با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی Read More

برگزاری نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله علم الهدی دردانشگاه آزاد مشهد


برگزاری نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله علم الهدی دردانشگاه آزاد مشهد فردا در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود: نشست هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور حضرت آیت الله علم الهدی نماینده محترم ولی فقیه دراستان و امام جمعه محترم مشهد زمان: چهارشنبه 29 آذرماه ساعت Read More

برگزاری نشست رسانه ای هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با حضور دكتر شيخ الاسلامي دبیرکل ستاد برگزاري هفته پژوهش و روسای کمیته های این ستاد در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری نشست رسانه ای هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با حضور دكتر شيخ الاسلامي دبیرکل ستاد برگزاري هفته پژوهش و روسای کمیته های این ستاد در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزاری نشست رسانه ای هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با حضور دكتر شيخ الاسلامي دبیرکل ستاد برگزاري هفته Read More