نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می‌ شود


25 تا 30 اردیبهشت 1395 نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  برگزار می‌ شود.نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش مسابقه تئاتر صحنه ای و نمایش نامه نویسی از 25 تا 30 اردیبهشت 1395 در مشهد مقدس برگزار می‌ شود. اسکای نیوز دانلود آهنگ آذری