استخدام شاطر نان خشکه پز جهت پخت نان تخمه ای و پنیر سبزی در مشهد


استخدام شاطر نان خشکه پز جهت پخت نان تخمه ای و پنیر سبزی در مشهدایران استخدام استخدام شاطر نان خشکه پز جهت پخت نان تخمه ای و پنیر سبزی در مشهد ایران استخداماستخدام شاطر نان خشکه پز جهت پخت نان تخمه ای و پنیر سبزی در مشهد

استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان


استخدام تولیدی نان بستنی در زنجانبه چند همکار جهت کار در تولیدی نان بستنی واقع در الهیه زنجان نیازمندیم ۹۶۲۸ ۷۴۰ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ۱۷/۱/۹۵ معتبر است) استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان به چند همکار جهت کار در تولیدی نان بستنی واقع در الهیه زنجان نیازمندیم ۹۶۲۸ ۷۴۰ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط Read More