استخدام مهندس مکانیک ساخت و تولید یا جامدات


استخدام مهندس مکانیک ساخت و تولید یا جامداتاستخدام دهوند-5 دقیقه پیش استخدام مهندس مکانیک ساخت و تولید یا جامدات استخدام دهوند-5 دقیقه پیشاستخدام مهندس مکانیک ساخت و تولید یا جامدات بک لینک رنک 6

استخدام مهندس فروش متالوژی یا جوش


  مهندس فروش رشته متالوژی یا جوش با حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه فروش مواد مصرفی جوشکاری در تهران استخدام می نماییم. فکس: ۸۸۸۸۸۱۷۰ ایمیل: hbt.cv1394@gmil.comاستخدامی