استخدام کارشناس فروش و منشی در شرکت فنی مهندسی معتبر در تهران


استخدام کارشناس فروش و منشی در شرکت فنی مهندسی معتبر در تهرانیک شرکت فنی مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر خود یک شرکت فنی مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر با حقوق ، بیمه و پورسانت  دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس Read More

استخدام منشی آقا در آژانس ارم


استخدام منشی آقا در آژانس ارمایران استخدام استخدام منشی آقا در آژانس ارم ایران استخداماستخدام منشی آقا در آژانس ارم

استخدام منشی خانم در کابینت سازی


استخدام منشی خانم در کابینت سازیایران استخدام استخدام منشی خانم در کابینت سازی ایران استخداماستخدام منشی خانم در کابینت سازی

استخدام برشکار، منشی و نیروی ساده در کرمان


استخدام برشکار، منشی و نیروی ساده در کرمانایران استخدام استخدام برشکار، منشی و نیروی ساده در کرمان ایران استخداماستخدام برشکار، منشی و نیروی ساده در کرمان

استخدام منشی مدیر عامل در تهران


استخدام منشی مدیر عامل در تهرانایران استخدام استخدام منشی مدیر عامل در تهران ایران استخداماستخدام منشی مدیر عامل در تهران

استخدام منشی آقا ساکن فردیس البرز


استخدام منشی آقا ساکن فردیس البرزایران استخدام استخدام منشی آقا ساکن فردیس البرز ایران استخداماستخدام منشی آقا ساکن فردیس البرز