حقوق دی‌ماه معلمان براساس رتبه‌بندی جدید پرداخت می‌شود


حقوق دی‌ماه معلمان براساس رتبه‌بندی جدید پرداخت می‌شود با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید برای رتبه‌بندی معلمان در ۱۷ آذرماه، حقوق دیماه معلمان بر مبنای رتبه‌بندی جدید پرداخت می‌شود. به گزارش ایلنا، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه این آیین‌نامه باید از مهرماه اجرا می‌شد، مابه التفاوت Read More

شروط استخدام معلمان حق‌التدریسی


شروط استخدام معلمان حق‌التدریسیهارپی نیوز شروط استخدام معلمان حق‌التدریسی هارپی نیوزشروط استخدام معلمان حق‌التدریسی

شرایط استخدام معلمان حق‌التدریس


شرایط استخدام معلمان حق‌التدریساتاق خبر24 شرایط استخدام معلمان حق‌التدریس اتاق خبر24شرایط استخدام معلمان حق‌التدریس