استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود


استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود برای تکمیل کادر حرفه ای خود (سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس) از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دارای گواهی قبولی در آزمون رده بندی جامعه و سوابق کار مفید در حسابرسی داخلی دعوت به همکاری می نماید. تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می Read More