گزارش تصويري2-مراسم روز مهندس با حضور رياست محترم دانشگاه معاون محترم استاندار شهردار محترم مشهد و برخي اعضاي محترم شوراي شهر به همت انجمن اسلامي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد مشهد


گزارش تصويري2-مراسم روز مهندس با حضور رياست محترم دانشگاه معاون محترم استاندار شهردار محترم مشهد و برخي اعضاي محترم شوراي شهر به همت انجمن اسلامي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد مشهد گزارش تصويري2-مراسم روز مهندس با حضور رياست محترم دانشگاه معاون محترم استاندار شهردار محترم مشهد و برخي اعضاي محترم شوراي شهر به همت انجمن اسلامي Read More

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  9 و 10 اسفند ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود :اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانوناولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری روز های نهم و دهم Read More

گزارش تصويري2-مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد و ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد


گزارش تصويري2-مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد و ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد گزارش تصويري2-مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد و ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد گزارش تصويري2-مراسم تکریم و معارفه معاون دانشگاه Read More

استخدام میاندوز کار، زیگزال دوز و بردست در محدوده پیروزی یک مشهد


استخدام میاندوز کار، زیگزال دوز و بردست در محدوده پیروزی یک مشهدایران استخدام استخدام میاندوز کار، زیگزال دوز و بردست در محدوده پیروزی یک مشهد ایران استخداماستخدام میاندوز کار، زیگزال دوز و بردست در محدوده پیروزی یک مشهد

گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد


گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد گزارش تصويري-ديدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد

دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد


دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد استاندار خراسان رضوی:دانشجویان باید آگاه به مسائل‌ درون و بیرون کشور، منتقد و آرمان خواه باشنداستاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد دیدار کرد. دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی Read More

گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد


گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان Read More