گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

گزارش تصويري-دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قهرمان مسابقات واليبال شبكه دانشگاه ها


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قهرمان نخستين دوره مسابقات واليبال شبكه جامع دانشگاه هاي استان خراسان رضوي شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، همزمان با ايام دهه مبارك فجرمسابقات واليبال شبكه جامع دانشگاه هاي استان خراسان رضوي به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سالن تربيت بدني اين دانشگاه برگزار شد كه در Read More