استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم،تسلط به آفیس در رول نوین


استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم،تسلط به آفیس در رول نویناستخدام ایرانیان رول نوین شرکت بازرگانی ایرانیان رول نوین جهت تکمیل کادر خود در استان تهرانمحدوده فاطمی و فلسطیناز افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مسئول دفتر مدیر عامل خانم آشنایی به زبان انگلیسی زیر Read More