استخدام مدیر اجرایی و کسب و کار


استخدام مدیر اجرایی و کسب و کاراستخدام دهوند استخدام مدیر اجرایی و کسب و کار استخدام دهونداستخدام مدیر اجرایی و کسب و کار

استخدام مدیر فروش و بازاریابی


استخدام مدیر فروش و بازاریابیاستخدام دهوند استخدام مدیر فروش و بازاریابی استخدام دهونداستخدام مدیر فروش و بازاریابی موبایل دوستان

استخدام مدیر برنامه ریزی و کارخانه


  یک واحد تولیدی لوازم خانگی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران از افراد ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد: مدیر کارخانه: با حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت- حداقل لیسانس صنایع مکانیک- متالوژی مدیر برنامه ریزی تولید: با حداقل ۳ سال سابقه کار- لیسانس صنایع و رشته های مرتبط ساکنین غرب تهران Read More