تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق ری


تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق ریآگهی مناقصه عمومی نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدرخانه، خدمات و نظافت مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل انجام خدمات موضوع مناقصه Read More

راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها


راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه خبر دادراه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها/ اعلام دستورالعمل ارزیابی ساختمان‌هارئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی سامانه جامع املاک و سامانه جامع مدیریت و کنترل پروژه ها خبر داد. راه Read More

کتاب «نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت: پاسخ های واقعا تشریحی» توسط «ایران فرهنگ» به چاپ رسید.


کتاب «نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت: پاسخ های واقعا تشریحی» توسط «ایران فرهنگ» به چاپ رسید.روزآهنگ کتاب «نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت: پاسخ های واقعا تشریحی» توسط «ایران فرهنگ» به چاپ رسید. روزآهنگکتاب «نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت: پاسخ های واقعا تشریحی» توسط «ایران فرهنگ» به Read More

استخدام مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی


استخدام مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعیایران استخدام استخدام مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی ایران استخداماستخدام مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی

استخدام فارغ التحصیل شیمی یا مدیریت بازرگانی خانم در اصفهان


استخدام فارغ التحصیل شیمی یا مدیریت بازرگانی خانم در اصفهانایران استخدام استخدام فارغ التحصیل شیمی یا مدیریت بازرگانی خانم در اصفهان ایران استخداماستخدام فارغ التحصیل شیمی یا مدیریت بازرگانی خانم در اصفهان