استخدام مجموعه پذیرایی هتل استقلال قم


استخدام مجموعه پذیرایی هتل استقلال قمکندو استخدام مجموعه پذیرایی هتل استقلال قم کندواستخدام مجموعه پذیرایی هتل استقلال قمe(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

استخدام منشی خانم در مجموعه ساناز سانیا


استخدام منشی خانم در مجموعه ساناز سانیاایران استخدام استخدام منشی خانم در مجموعه ساناز سانیا ایران استخداماستخدام منشی خانم در مجموعه ساناز سانیا

«دانیال دامون» کتاب «آزمون هی مدیریت: مرجع کامل و جامع مجموعه پرسش ها با پاسخ تشریحی» را راهی بازار نشر کرد


«دانیال دامون» کتاب «آزمون هی مدیریت: مرجع کامل و جامع مجموعه پرسش ها با پاسخ تشریحی» را راهی بازار نشر کردروزآهنگ «دانیال دامون» کتاب «آزمون هی مدیریت: مرجع کامل و جامع مجموعه پرسش ها با پاسخ تشریحی» را راهی بازار نشر کرد روزآهنگ«دانیال دامون» کتاب «آزمون هی مدیریت: مرجع کامل و جامع مجموعه پرسش ها Read More

فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام/ ایجاد مجموعه ضدفساد در صندوق بازنشستگی


فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام/ ایجاد مجموعه ضدفساد در صندوق بازنشستگی جمشید تقی‌زاده عصر امروز در مراسم افتتاح ساختمان اداری سازمان مدیریت بازنشستگی خراسان‌‌جنوبی اظهار داشت: برنامه‌های متنوعی در حیطه بازنشستگان در دست اقدام است. وی بیان داشت: بودجه کشور هفته آینده بررسی می‌شود که امیدواریم مصوبات خوبی را برای بازنشستگان کشوری داشته باشیم. مدیرعامل صندوق Read More

استخدام مجموعه ورزشی یکان دو


استخدام مجموعه ورزشی یکان دوایران استخدام استخدام مجموعه ورزشی یکان دو ایران استخداماستخدام مجموعه ورزشی یکان دو

استخدام مجموعه غذایی تا به تا


استخدام مجموعه غذایی تا به تاایران استخدام استخدام مجموعه غذایی تا به تا ایران استخداماستخدام مجموعه غذایی تا به تا