گزارش تصویری-نشست مديران ستادهاي شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد استان و مديركل ستاد شاهد دانشگاه آزاد كشور


گزارش تصویری-نشست مديران ستادهاي شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد استان و مديركل ستاد شاهد دانشگاه آزاد كشور گزارش تصویری-نشست مديران ستادهاي شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد استان و مديركل ستاد شاهد دانشگاه آزاد كشور گزارش Read More

حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع)


حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) صبح امروزآغاز شد:حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) از نيشابوراولین کاروان بزرگ پیاده‌روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور صبح امروز حرکت خود Read More

راه اندازى آكادمِى هاى زبان سما درسال 95 / ايجاد مدارس و آموزشكده هاِِى سما در خارج كشور


معاون آموزشی و پژوهشی سما دانشگاه آزاد اسلامی درسما مشهد خبر داد :راه اندازي آكادمي هاي زبان سما درسال 95 / ايجاد مدارس و آموزشكده هاي سما در خارج كشور معاون آموزشی و پژوهشی سما دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازي آكادمي هاي زبان سما درسال 95 خبر داد . بازی آزاد مدلینگ