قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان


قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند: ضیافت اندیشه استادان ویژه اساتید هیات علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی مهلت ثبت نام : 26 مرداد ماه قابل توجه اساتید محترم Read More