استخدام کارشناس فنی و فروش(رشته های مهندسی مکانیک،فیزیک)


استخدام کارشناس فنی و فروش(رشته های مهندسی مکانیک،فیزیک)استخدام شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس فنی و فروش ترجیحا خانم حداقل مدرک تحصیلی : کارشناسی (رشته های Read More

استخدام کارشناس فنی برق،کارشناس فنی(مکانیک،فیزیک) در تهران


استخدام کارشناس فنی برق،کارشناس فنی(مکانیک،فیزیک) در تهرانیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس فنی برق فقط آقا جهت کار در کادر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون گرایش : الکترونیک یا کنترل ابزار دقیق مقیم شهر تهران حداقل Read More

استخدام دانشگاه فنی و حرفه ای (خبر جدید)


استخدام دانشگاه فنی و حرفه ای (خبر جدید)ایران استخدام استخدام دانشگاه فنی و حرفه ای (خبر جدید) ایران استخداماستخدام دانشگاه فنی و حرفه ای (خبر جدید)

استخدام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی (استخدام جدید)


استخدام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی (استخدام جدید)ایران استخدام استخدام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی (استخدام جدید) ایران استخداماستخدام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی (استخدام جدید)

استخدام پزشک مسئول فنی در درمانگاه


استخدام پزشک مسئول فنی در درمانگاهاستخدام دهوند استخدام پزشک مسئول فنی در درمانگاه استخدام دهونداستخدام پزشک مسئول فنی در درمانگاه