استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی در تهران


استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی در تهرانایران استخدام استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی در تهران ایران استخداماستخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی در تهران

استخدام مهندسین عمران در تهران


استخدام مهندس در یک شرکت عمرانی یک شرکت معتبر ساختمانی متقاضی همکاری با مهندسین با تجربه جهت پروژه های ساختمانی می باشد ۱- مهندس عمران جهت سرپرست کارگاه با حداقل ۱۰ سال سابقه کار ۲-مهندس عمران اجرایی با حداقل ۴ سال سابقه کار ۳-مهندس عمران جهت دفتر فنی. تنظیم دستور کار و صورتجلسات با حداقل Read More