دکتر ملک نژاد: چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر ملک نژاد: چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با آنا تشریح شد:چرایی اجرای طرح ناحیه‌بندی دانشگاه آزاد اسلامیرئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با تشریح دلایل لزوم اجرای طرح ناحیه‌بندی واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیاتی از اجرای این طرح در خراسان رضوی را نیز بیان کرد. دکتر ملک نژاد: Read More

استخدام معاونت طرح وبرنامه،مدیرفنی ازمازندران جهت کاردرگلستان


استخدام معاونت طرح وبرنامه،مدیرفنی ازمازندران جهت کاردرگلستانکندو استخدام معاونت طرح وبرنامه،مدیرفنی ازمازندران جهت کاردرگلستان کندواستخدام معاونت طرح وبرنامه،مدیرفنی ازمازندران جهت کاردرگلستان

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفتابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامیدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه اجرایی طرح تعاون استانی را به روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی Read More