استخدام شرکت تولیدی شوینده در تهران


استخدام شرکت تولیدی شوینده در تهران  یک شرکت تولیدی بزرگ مواد شوینده در تهران در نظر دارد جهت توسعه بازارهای صادراتی خود یک نفر کارشناس صادرات منطقه استخدام نماید: شرایط اختصاصی: حداکثر سن ۳۵ سال و کارشناس یا کارشناس ارشد مرتبط آشنایی به زبان انگلیسی یا عربی ارسال رزومه به ایمیل: cleancompany91@gmail.com استخدام شرکت تولیدی Read More