شيخ الاسلامى : كاردانى ها در سما متمركز مي شوند


دکتر شیخ الاسلامی در مراسم توديع و معارفه رييس مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد خبر داد  :كارداني ها در سما متمركز مي شوند / تاكيد بر تقويت حوزه سما مراسم تودیع و معارفه رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد مشهد  با حضور ریيس ، معاونین ،  مدیران ، اساتید واحد مشهد  و جمعي Read More