استخدام رستوران سینا در دو رده شغلی


استخدام رستوران سینا در دو رده شغلیایران استخدام استخدام رستوران سینا در دو رده شغلی ایران استخداماستخدام رستوران سینا در دو رده شغلی

استخدام پیک تهرون در دو رده شغلی


استخدام پیک تهرون در دو رده شغلیایران استخدام استخدام پیک تهرون در دو رده شغلی ایران استخداماستخدام پیک تهرون در دو رده شغلی

استخدام شرکت بامزی در سه رده شغلی


استخدام شرکت بامزی در سه رده شغلیایران استخدام استخدام شرکت بامزی در سه رده شغلی ایران استخداماستخدام شرکت بامزی در سه رده شغلی

استخدام شرکت تولیدی در ۲ رده شغلی


  شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی نجف آباد ۲ اصفهان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: کارشناس صنایع/ متالوژی: جهت کنترل کیفیت&ndsh; مسلط به زبان دیپلم فنی- مونتاژکار تلفن: ۴۲۴۵۰۰۰۱ داخلی ۱۹ ساعت تماس: ۸ الی ۱۲