سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است


سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است  دکتر فرهاد رهبر در مراسم معارفه سرپرست سازمان سما:ایجاد مجتمع سما در استان ها از پیش دبستانی تا لیسانس/سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس استرئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه استراتژی ما در دانشگاه آزاد اسلامی توسعه Read More

استخدام رزرویشن مسلط به سیستم پارس آرین


استخدام رزرویشن مسلط به سیستم پارس آرینایران استخدام استخدام رزرویشن مسلط به سیستم پارس آرین ایران استخداماستخدام رزرویشن مسلط به سیستم پارس آرین wolrd press news

استخدام انباردار آقا مسلط به سیستم انبارداری در تهران


استخدام انباردار آقا مسلط به سیستم انبارداری در تهران  به انباردار آقا مسلط به سیستم انبارداری باحداقل ۳ سال سابقه کار مفید در تهران نیازمندیم. تلفن : ۶۵۵۸۰۳۳۴ فقط ساکنین ملارد و حومه استخدام انباردار آقا مسلط به سیستم انبارداری در تهران   به انباردار آقا مسلط به سیستم انبارداری باحداقل ۳ سال سابقه کار Read More

اولین سیستم نمونه آزمون آنلاین استخدامی


اولین سیستم نمونه آزمون آنلاین استخدامیایران استخدام-1 ساعت پیش اولین سیستم نمونه آزمون آنلاین استخدامی ایران استخدام-1 ساعت پیشاولین سیستم نمونه آزمون آنلاین استخدامی تلگرام ابزار رسانه

استخدام سیستم تجارت الکترونیک پایگان


  سیستم تجارت الکترونیک پایگان (ستاپ)  کارشناس منابع انسانی مسلط به وظایف و فرایندهای منابع انسانی با حداقل ۳ سال سابقه کار در تهران استخدام می نماییم. ایمیل:jobs@pyegnltd.comاستخدام