سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه


سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان برگزار می کند: سوگواره هنرهای عاشورایی  با موضوعات؛ نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، طراحی پوستر، طراحی المان، دلنوشته فضای مجازی سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان برگزار Read More