سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد


سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد با صدور حکمی توسط دکتر فرهاد رهبرسرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شددکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر علیرضا شیخ عطار را به سمت سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد. سرپرست اداره کل Read More

دکتر بهاری سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد.


دکتر بهاری سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد. طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد آقاي دکتر رضا بهاری کاشانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد منصوب شد.همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه Read More