گزارش تصويري-برگزاري جلسه كميسيون دائمي هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي


گزارش تصويري-برگزاري جلسه كميسيون دائمي هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي گزارش تصويري-برگزاري جلسه كميسيون دائمي هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي گزارش تصويري-برگزاري جلسه كميسيون دائمي هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي