راه اندازی سامانه آنلاین مدیریت متمرکز حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد اسلامی


راه اندازی سامانه آنلاین مدیریت متمرکز حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ایجاد شفافیت مالی صورت گرفتراه اندازی سامانه آنلاین مدیریت متمرکز حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد اسلامیدبیر شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه از راه اندازی سامانه آنلاین مدیریت متمرکز حقوق و دستمزد در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی خبر Read More

راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی


راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی در جهت پیوند صنعت و دانشگاه صورت می گیرد؛راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامیرئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت از منابع موجود دانشگاه و نیازهای کشور در این Read More

راه اندازی شبکه پژوهشی نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامی


دکتر میرزاده خبر داد: راه اندازی شبکه پژوهشی نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامیدکتر میرزاده از راه اندازی شبکه پژوهشی نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: این شبکه شامل نخبگان علمی و آزمایشگاه های برتر دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف ما این است که یک قطب علمی نیز در کنار این شبکه در Read More