استخدام راننده با خودروی شخصی در تاکسی ماکسیم در کرمان


استخدام راننده با خودروی شخصی در تاکسی ماکسیم در کرماناستخدام تاکسی ماکسیم تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز راننده با خودروی شخصی با در آمد بالا سرویس درخواست خودرو ماکسیم، از رانندگان هیچ کمیسیونی دریافت نمیکند متقاضیان واجد Read More

استخدام راننده جرثقیل دارای گواهینامه پایه 1 و ویژه در اصفهان


استخدام راننده جرثقیل دارای گواهینامه پایه 1 و ویژه در اصفهانایران استخدام استخدام راننده جرثقیل دارای گواهینامه پایه 1 و ویژه در اصفهان ایران استخداماستخدام راننده جرثقیل دارای گواهینامه پایه 1 و ویژه در اصفهان

استخدام راننده جهت یک قالیشویی واقع در قم


استخدام راننده جهت یک قالیشویی واقع در قمایران استخدام استخدام راننده جهت یک قالیشویی واقع در قم ایران استخداماستخدام راننده جهت یک قالیشویی واقع در قم