دکتر ملک نژاد: علم باید نافع باشد / پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست


دکتر ملک نژاد: علم باید نافع باشد / پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست دکتر ملک نژاد در همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان : علم باید نافع باشد /  پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیسترییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه علم باید نافع باشد بر حل مسائل و Read More