دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد


دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد طی حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه ازاد اسلامی:  دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و Read More

دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد


دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد با حکم دکتر ملک نژاد دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شدرئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در حکمی دکتر علیزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه را به  سمت مشاور خود در امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری منصوب Read More

دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد


دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی منصوب شد. دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد دکتر Read More