دکتر ملک نژاد: باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم


دکتر ملک نژاد: باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در دیدار با شهردار مشهد مقدس:باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیمامروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در حوزه بین‌الملل نیز ورود پیدا کرده و امروز دومین دانشگاه کشور هستیم که دارای دانشجوی خارجی است. دکتر ملک نژاد: باید Read More