داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند


داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنند دکتر شاهانی تاکید کردداوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال سال گذشته ثبت‌نام کنندسرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی برمبنای اعلام سازمان سنجش و آزمون کشور و طبق روال سال گذشته ثبت‌نام Read More

داوطلبان دوره دکتری پژوهش‌محور دانشگاه آزاد اسلامی برای رفع نقص اقدام کنند


مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی:داوطلبان دوره دکتری پژوهش‌محور دانشگاه آزاد اسلامی برای رفع نقص اقدام کنندمرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد داوطلبان دوره دکتری پژوهش‌محور دوره گذشته می‌توانند درخواست رفع نقص خود را به این مرکز از طریق نمابر ارسال کنند. free download movie ورزشی