استخدام باریستا در یک کافه رستوران


استخدام باریستا در یک کافه رستورانایران استخدام-4 دقیقه پیش استخدام باریستا در یک کافه رستوران ایران استخدام-4 دقیقه پیشاستخدام باریستا در یک کافه رستوران دانلود سریال خبر اسلامی

استخدام کارگر در محیط رستوران


  به تعدادی کارگر در محیط رستوران واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۱۱۲۲۱۵۱ &ndsh; ۰۹۱۷۳۳۶۳۶۰۰استخدام