آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش برگزار می‌شود


آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش برگزار می‌شودعلی میرزایی، فرماندار تفرش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ندای تفرش، با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش گفت: آزمون استخدامی درمانگاه تامین اجتماعی تفرش در بهمن ماه امسال برگزار می‌شود. میرزایی با بیان این مطلب که متقاضیان بومی در اولویت جذب نیروهای این درمانگاه Read More

استخدامی درمانگاه شبانه روزی گرگان


استخدامی درمانگاه شبانه روزی گرگاناستخدام دهوند استخدامی درمانگاه شبانه روزی گرگان استخدام دهونداستخدامی درمانگاه شبانه روزی گرگان

استخدام درمانگاه دندانپزشکی در تهران


استخدام درمانگاه دندانپزشکی در تهرانایران استخدام-7 دقیقه پیش استخدام درمانگاه دندانپزشکی در تهران ایران استخدام-7 دقیقه پیشاستخدام درمانگاه دندانپزشکی در تهران بک لینک رنک 4

استخدامی درمانگاه فعال واقع در شهریار


استخدامی درمانگاه فعال واقع در شهریاراستخدام دهوند-3 دقیقه پیش استخدامی درمانگاه فعال واقع در شهریار استخدام دهوند-3 دقیقه پیشاستخدامی درمانگاه فعال واقع در شهریار بک لینک رنک 7

استخدام درمانگاه فعال حومه کرج


استخدام درمانگاه فعال حومه کرج  به یک پزشک عمومی جهت کار در درمانگاه فعال حومه البرز نیازمندیم. شماره تماس:۴۵۲۶۴۸۴۹ – ۴۵۲۶۵۷۳۱ استخدام درمانگاه فعال حومه کرج   به یک پزشک عمومی جهت کار در درمانگاه فعال حومه البرز نیازمندیم. شماره تماس:۴۵۲۶۴۸۴۹ – ۴۵۲۶۵۷۳۱استخدام درمانگاه فعال حومه کرج استخدام

استخدام درمانگاه جنت آباد تهران


  بهیار یا پرستار خانم جهت ‎شیفت‎عصر در درمانگاه جنت آباد تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۲۸۳۴ ساعت تماس ۹ صبح الی ۲۲