اطلاعیه مهم / طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی


اطلاعیه مهم / طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی برای اولین بار در مرکز آموزشی و پژوهشی سلامت و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صورت می گیرد: طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی معاونت پژوهش و فناوری Read More