استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدانایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بمایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی بم

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرودایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه

دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد


دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد دکتر ولایتی:دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشدرئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آینده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امیدوار کننده است و بسیار خوشبین هستیم و این دانشگاه باید در حوزه پزشکی بدرخشد. دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد دکتر Read More

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان( آگهی بکارگیری نیرو به صورت شرکتی ) موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد در راستای مجوزهای شماره ۲۰۹/۷۰۷۴/د مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و۲۰۹/۳۵۵۰/د مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ و ۲۰۹/۶۹۶۳/د مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر بکارگیری نیروی شرکتی در رشته های شغلی پرستاری، Read More

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهانایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی ۹۴


استخدام دانشگاه های علوم پزشکی ۹۴ استخدام های دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۴ جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود اطلاعیه های استخدام دانشگاه های Read More