برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت


برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت  بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:   « جشن دانشجویی پیروزی مقاومت »  زمان: امروز چهارشنبه ۱ آذر ساعت ۱۵مکان:قاسم اباد، تقاطع امامیه و یوسفی، جنب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزاری جشن دانشجویی پیروزی مقاومت  بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:   « جشن Read More