برگزارى اردوى علمى و پژوهشى كانون دانشجويى ثقلين ويژه دانشجويان پسر


برگزارى اردوى علمى و پژوهشى كانون دانشجويى ثقلين ويژه دانشجويان پسر كانون دانشجويي ثقلين اولين برنامه ي خود را ويژه برادران دانشجو برگزار مي كند :  اردوي علمي و پژوهشي معدن فيروزه نيشابور    زمان :26 فروردين ماه – ساعت 6 صبح  الي 19  علاقه مندان جهت ثبت نام به كانون قرآن و عترت مراجعه Read More