قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد


قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 13/12/96 براي آخرين بار فقط آندسته از دانشجوياني كه تاكنون موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند مي Read More

گزارش تصويري-حضور پرشور رياست ، مسؤولين ، اساتيد ، كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در راهپيمايي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران


گزارش تصويري-حضور پرشور رياست ، مسؤولين ، اساتيد ، كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در راهپيمايي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران گزارش تصويري-حضور پرشور رياست ، مسؤولين ، اساتيد ، كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در راهپيمايي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران گزارش تصويري-حضور پرشور رياست ، مسؤولين ، اساتيد ، كاركنان و Read More

قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد


قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد:  با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد ، رياست محترم دانشگاه به منظور مساعدت به دانشجويان براي آخرين بار با تمديد انتخاب واحد در روز هاي سه Read More

گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر


گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر

گزارش تصويري-ديدار امام جمعه محترم مشهد با دانشجويان دانشگاه ها به مناسبت روز دانشجو


گزارش تصويري-ديدار امام جمعه محترم مشهد با دانشجويان دانشگاه ها به مناسبت روز دانشجو گزارش تصويري-ديدار امام جمعه محترم مشهد با دانشجويان دانشگاه ها به مناسبت روز دانشجو گزارش تصويري-ديدار امام جمعه محترم مشهد با دانشجويان دانشگاه ها به مناسبت روز دانشجو

گزارش تصويري-برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


گزارش تصويري-برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

گزارش تصويري-كرسي آزاد انديشي با حضور حجت الاسلام آهنگران به همت كانون دانشجويان تحول خواه و انجمن دانشجويان ترقي خواه در دانشكده حقوق


گزارش تصويري-كرسي آزاد انديشي با حضور حجت الاسلام آهنگران به همت كانون دانشجويان تحول خواه و انجمن دانشجويان ترقي خواه در دانشكده حقوق گزارش تصويري-كرسي آزاد انديشي با حضور حجت الاسلام آهنگران به همت كانون دانشجويان تحول خواه و انجمن دانشجويان ترقي خواه در دانشكده حقوق گزارش تصويري-كرسي آزاد انديشي با حضور حجت الاسلام آهنگران Read More

قابل توجه دانشجويان محترم – دریافت وام


 صندوق رفاه دانشجويان طی اطلاعیه ای اعلام کرد : مطابق بخشنامه شماره  79206/50 تاريخ 20/10/94 و توافق دانشگاه آزاد اسلامي با بانك ملي ايران مقرر گرديد جهت مساعدت به بنيه مالي دانشجويان و پراخت بدهي شهريه وامي به مبلغ و مقاطع ذيل پس از طي فرآيند اجرايي پرداخت گردد. آلرژی و تغذیه سپهر نیوز