کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی


کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دکتر پورعباس صورت گرفتکاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامیدکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با صدور بخشنامه‌ای، آیین‌نامه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در Read More

استخدامی مهندسین دارای پروانه


استخدامی مهندسین دارای پروانهاستخدام دهوند استخدامی مهندسین دارای پروانه استخدام دهونداستخدامی مهندسین دارای پروانه