استخدام راننده با خودروی شخصی در تاکسی ماکسیم در کرمان


استخدام راننده با خودروی شخصی در تاکسی ماکسیم در کرماناستخدام تاکسی ماکسیم تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز راننده با خودروی شخصی با در آمد بالا سرویس درخواست خودرو ماکسیم، از رانندگان هیچ کمیسیونی دریافت نمیکند متقاضیان واجد Read More

استخدام استادکار مکانیک و تنظیم موتور گروه خودروی سایپا در یک مجتمع تعمیرگاهی


استخدام استادکار مکانیک و تنظیم موتور گروه خودروی سایپا در یک مجتمع تعمیرگاهیایران استخدام استخدام استادکار مکانیک و تنظیم موتور گروه خودروی سایپا در یک مجتمع تعمیرگاهی ایران استخداماستخدام استادکار مکانیک و تنظیم موتور گروه خودروی سایپا در یک مجتمع تعمیرگاهی