استخدام تعدادی آشپز و کارگر در خراسان رضوی


استخدام تعدادی آشپز و کارگر در خراسان رضویایران استخدام استخدام تعدادی آشپز و کارگر در خراسان رضوی ایران استخداماستخدام تعدادی آشپز و کارگر در خراسان رضوی

جلسه نهایی ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد


جلسه نهایی ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد جلسه نهایی ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شدششمین جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي بعد از ظهر امروز با حضور دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیرکل Read More

گزارش تصويري4-دومين نشست رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با رياست دانشگاه كربلاي معلي و هيات همراه


گزارش تصويري4-دومين نشست رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با رياست دانشگاه كربلاي معلي و هيات همراه گزارش تصويري4-دومين نشست رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با رياست دانشگاه كربلاي معلي و هيات همراه گزارش تصويري4-دومين نشست رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با رياست دانشگاه كربلاي معلي و هيات همراه نفت آموزش پرورش دولتی

گزارش تصويرى-ديدار دكتر شيخ الاسلامى رييس دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با دانشجويان منتخب المپياد علمى دانشجويى


گزارش تصويرى-ديدار دكتر شيخ الاسلامى رييس دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با دانشجويان منتخب المپياد علمى دانشجويى گزارش تصويرى-ديدار دكتر شيخ الاسلامى رييس دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با دانشجويان منتخب المپياد علمى دانشجويى گزارش تصويرى-ديدار دكتر شيخ الاسلامى رييس دانشگاه آزاد اسلامى خراسان رضوى با دانشجويان منتخب المپياد علمى دانشجويى لردگان

گزارش تصويري-بازديد دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از روزنامه خراسان بمناسبت روز خبرنگار


گزارش تصويري-بازديد دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از روزنامه خراسان بمناسبت روز خبرنگار گزارش تصويري-بازديد دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از روزنامه خراسان بمناسبت روز خبرنگار گزارش تصويري-بازديد دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از روزنامه خراسان بمناسبت روز خبرنگار

گزارش تصويري-مراسم تحويل اتاق مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر قرباني مشاور استاندار، موحديان مشاور شهردار و مهندس يوسف زاده شهردار منطقه 3 و مسئول حاشيه نشيني شهرداري مشهد


گزارش تصويري-مراسم تحويل اتاق مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر قرباني مشاور استاندار، موحديان مشاور شهردار و مهندس يوسف زاده شهردار منطقه 3 و مسئول حاشيه نشيني شهرداري مشهد گزارش تصويري-مراسم تحويل اتاق مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست Read More

گزارش تصويري-مراسم تحويل ساختمان مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر قرباني مشاور استاندار، موحديان مشاور شهردار و مهندس يوسف زاده شهردار منطقه 3 و مسئول حاشيه نشيني شهرداري مشه


گزارش تصويري-مراسم تحويل ساختمان مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر قرباني مشاور استاندار، موحديان مشاور شهردار و مهندس يوسف زاده شهردار منطقه 3 و مسئول حاشيه نشيني شهرداري مشه گزارش تصويري-مراسم تحويل ساختمان مركز پژوهشهاي حاشيه شهر مشهد با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست Read More

گزارش تصويري-كارگاه اموزشي آشنايي با مفاهيم مديريت، ارزيابي و تحليل عملكرد و رتبه بندي در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي به همت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان


گزارش تصويري-كارگاه اموزشي آشنايي با مفاهيم مديريت، ارزيابي و تحليل عملكرد و رتبه بندي در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي به همت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان گزارش تصويري-كارگاه اموزشي آشنايي با مفاهيم مديريت، ارزيابي و تحليل عملكرد و رتبه بندي در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي به همت معاونت Read More