استخدام گروه صنعتی خاوند


استخدام گروه صنعتی خاوند  به تعدادی کارگر تراشکار ماهر و کارگر ساده جهت همکاری در گروه صنعتی خاوند واقع در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس و کار :۱۴:۳۰الی ۶:۳۰ آدرس: شهرک دستغیب – خیابان بلوط کوچه ۴ شماره تماس:۰۹۳۹۱۴۶۰۶۵۳ – ۳۷۴۳۲۴۶۴ استخدام گروه صنعتی خاوند   به تعدادی کارگر تراشکار ماهر و کارگر ساده جهت همکاری Read More