حقوق دی‌ماه معلمان براساس رتبه‌بندی جدید پرداخت می‌شود


حقوق دی‌ماه معلمان براساس رتبه‌بندی جدید پرداخت می‌شود با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید برای رتبه‌بندی معلمان در ۱۷ آذرماه، حقوق دیماه معلمان بر مبنای رتبه‌بندی جدید پرداخت می‌شود. به گزارش ایلنا، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه این آیین‌نامه باید از مهرماه اجرا می‌شد، مابه التفاوت Read More