استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود


استخدام موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود برای تکمیل کادر حرفه ای خود (سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس) از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دارای گواهی قبولی در آزمون رده بندی جامعه و سوابق کار مفید در حسابرسی داخلی دعوت به همکاری می نماید. تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می Read More

استخدام کارشناس حسابرسی داخلی


استخدام کارشناس حسابرسی داخلیاستخدام دهوند استخدام کارشناس حسابرسی داخلی استخدام دهونداستخدام کارشناس حسابرسی داخلی

استخدام کارشناس حسابرسی


استخدام کارشناس حسابرسیاستخدام دهوند استخدام کارشناس حسابرسی استخدام دهونداستخدام کارشناس حسابرسی

استخدام کارشناس حسابداری / حسابرسی در اتحادیه امکان


استخدام کارشناس حسابداری / حسابرسی در اتحادیه امکاناتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران – امکان جهت ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. ردیف شغل جنسیت شرایط احراز ۱ کارشناس حسابداری / کارشناس حسابرسی خانم/ آقا دارای لیسانس مرتبط با حداقل ۴ سال سابقه کار متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل Read More