ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست


ضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاست در پیام دکترولایتی به مناسبت آغاز هفته وحدت تاکید شدضرورت امروز جهان اسلام، وحدت و انسجام در برابر تفرقه افکنی هاسترئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی،  به مناسبت میلاد مبارک و فرخنده رسول گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت، ضمن Read More