روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند چهارشنبه 2 اسفند 96


روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند چهارشنبه 2 اسفند 96ایران استخدام روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند چهارشنبه 2 اسفند 96 ایران استخدامروزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند چهارشنبه 2 اسفند 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند دوشنبه 16 بهمن 96


روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند دوشنبه 16 بهمن 96ایران استخدام روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند دوشنبه 16 بهمن 96 ایران استخدامروزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند دوشنبه 16 بهمن 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند یکشنبه 15 بهمن 96


روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند یکشنبه 15 بهمن 96ایران استخدام روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند یکشنبه 15 بهمن 96 ایران استخدامروزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند یکشنبه 15 بهمن 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند شنبه 14 بهمن 96


روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند شنبه 14 بهمن 96ایران استخدام روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند شنبه 14 بهمن 96 ایران استخدامروزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند شنبه 14 بهمن 96

استخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 20 آبان 1395


استخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 20 آبان 1395استخدام دهوند استخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 20 آبان 1395 استخدام دهونداستخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 20 آبان 1395 دانلود برنامه ایمو

استخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 27 مرداد 1395


استخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 27 مرداد 1395استخدام دهوند استخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 27 مرداد 1395 استخدام دهونداستخدام های روز خراسان جنوبی و بیرجند – 27 مرداد 1395 پامنا موبایل لپ تاپ

برگزاری کارگاه آموزشی فعالان اجرایی نماز واحدها و مراکز دانشگاهی استان‌های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی


به میزبانی واحد مشهد در حال برگزاری است :کارگاه  آموزشی فعالان اجرایی نماز واحدها و مراکز دانشگاهی استان‌های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی دوره آموزشی فعالان نماز واحدهای دانشگاهی استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی  به همت اداره کل امور فرهنگی و اسناد دانشگاه (ستاد اقامه نماز) دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی Read More