استخدام فوری مهندس تکنولوژی نساجی


استخدام فوری مهندس تکنولوژی نساجیاستخدام دهوند-53 دقیقه پیش استخدام فوری مهندس تکنولوژی نساجی استخدام دهوند-53 دقیقه پیشاستخدام فوری مهندس تکنولوژی نساجی آپدیت نود 32 روزنامه قانون

آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی


آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهیآشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی دیباچه: کاردان تکنولوژی تولیدات گیاهی تخصص لازم را در زمینه‌هایی چون مباشرت در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات عمده زراعی، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و علف‌های هرز به دست می‌آورد. داوطلب این رشته باید در درس زیست‌شناسی توانمند بوده و روحیه Read More

آشنایی با رشته تکنولوژی جنگلداری


آشنایی با رشته تکنولوژی جنگلداریآشنایی با رشته تکنولوژی جنگلداری دیباچه: یکی از مراحل مهم پیشبرد علوم جنگل و اداره اصولی جنگل، اجرای صحیح طرح‎های جنگلداری است. مهندسین جنگل با توجه به اصول تهیه طرح‎های جنگلداری و با تکیه بر علوم مختلف مربوط به جنگل، طرح‎‏های جنگلداری اعم از جاده سازی، جنگل‎کاری، نشانه‎گذاری و بهره‎برداری در Read More